Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược thường niên lần thứ 22 tại Hà Nội

VIETNAM MEDI-PHARM EXPO
OVERVIEW

Pursuant to the permissions of Vietnam Ministry of Health, VIETNAM MEDI PHARM EXPO will take place on 5th – 7th December 2019 in Hanoi internationa... Read more

HIGHLIGHT NEWS

Medical expo to kick off in Hà Nội in December

The 25th International Medical, Hospital & Pharmaceutical Exhibition (Việt Nam MediPharm Expo), slated to take place in Hà Nội from December 6 to 8...