Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược thường niên lần thứ 22 tại Hà Nội

VIETNAM MEDI-PHARM EXPO
OVERVIEW

Pursuant to the permissions of Vietnam Ministry of Health, VIETNAM MEDI PHARM EXPO will take place on 6th – 8th December 2018 in Hanoi internationa... Read more

HIGHLIGHT NEWS